Lokalita

     

 

 

Momentálne prebieha výstavba technickej infraštruktúry ako voda, elektrina, plyn, kanalizácia.
Súčasťou výstavby bude verejné osvetlenie, hlavná komunikácia s chodníkom a príjazdové komunikácie k jednotlivým pozemkom. Inžinierske siete sa realizujú v súčinnosti s obecným úradom Pružina.

 


 

Výstavba bude prebiehať v jednotlivých etapách zástavby aby nedochádzalo k poškodzovaniu vybudovaných rodinných domov a komunikácií.
V lokalite je plánované vybudovať zázemie so službami pre obyvateľov konkrétnej lokality.

  • Copyright (c) 2007 VK-SOK
  • © Všetky práva vyhradené        Webdesign KaNET